Montage instructies dubbel rabat

Escade kunstof gevelbekleding is makkelijk te monteren.
Bekijk de montage instructies die jij nodig hebt voor het perfecte resultaat.

Escade Dubbel rabat
Verwerkingsvoorschrift
 

De Escade geveldelen dubbel rabat, enkel rabat en potdeksel zijn modellen die over elkaar heen geplaatst kunnen worden. Creëer aan de hand van de onderstaande verwerkingsinstructies een perfect en doorlopend geheel van je gevel. Met de 7 montagestappen is het installeren van de Escade dubbelrabat, enkelrabat en potdeksel zo gedaan. Lees hier alle tips en adviezen voor de juiste montage.

 

Tips en adviezen

Opslag

 • Sla Escade gevelbekleding verpakt in de originele verpakking, vlak, en met voldoende ondersteuning (om de 600mm en vrij van de grond) op.
 • Directe invloed van zon en regen tijdens opslag moet te allen tijde vermeden te worden. De directe blootstelling zal resulteren in buigen en vervormen van de delen als gevolg van verschil in hitte opname in het PVC basismateriaal.
 • Snij bij openen over de gehele verpakking.
 • Als prefab gemonteerde wanden onder witte afdekzeilen opgeslagen of getransporteerd worden, moeten deze verticaal (rechtstaand) geplaatst en vervoerd worden.
 • Let er ook op dat de ruimte tussen de afdekzeilen en de wanden genoeg is om natuurlijke droging en ventilatie mogelijk te maken. Dit geldt ook als er in een werkplaats voorgezaagde delen worden opgeslagen, deze moeten altijd beschut onder een wit afdekzeil met natuurlijke ventilatiemogelijkheden beschermd worden.

Stap 1: Soort toepassing kiezen

Kies voor een horizontale of verticale toepassing. Bij een verticale toepassing is een dubbel regelwerk nodig.

Stap 2: Juiste folie en regelwerk aanbrengen

Indien van toepassing, breng eerst het folie en het juiste regelwerk aan met een maximale hart-op-hart 30cm.

Stap 3: Ventilatie- en startprofiel waterpas aanbrengen

Breng eerst het ventilatie- en startprofiel waterpas aan op de juiste wijze (min. 20cm boven het maaiveld) op het regelwerk.

Stap 4: Basis- en hulpprofielen plaatsen

Plaats eerst de basisprofielen van de hulpprofielen (buitenhoek, eindprofiel, en koppelprofiel), houdt hierbij rekening met de verplichte dilatatieruimte.

Stap 5: Zagen

Zaag de delen op maat en monteer langere lengtes altijd met 2 personen om beschadigingen te voorkomen. Draag de delen op de zijkant om doorknikken te vermijden.

Stap 6: Controle

Controleer direct tijdens het aanbrengen op eventuele beschadigingen.

Stap 7: Monteren zicht- en basisprofielen

Monteer als laatste de zichtprofielen op de basisprofielen d.m.v. een rubberen hamer.
Tip: plaats 3 lijmdotjes op het basisprofiel om het uitglijden a.g.v. temperatuurverschillen te voorkomen).

Bij het niet naleven van de montagevoorschriften vervalt de garantie.

Behandeling

 • De gevelbekleding wordt geleverd op 300 of 320 cm* met een lengte tolerantie van +/- 2.5cm, de paneeluiteinden dienen altijd na-gezaagd te worden in verband met het haaks op elkaar staan van onderdelen.
 • Laat de gevelbekleding en hulpprofielen nooit met de zichtzijde over elkaar schuiven.
 • Vermijd contact met oplosmiddelen.
 • Voorkom beschadiging door scherpe of zware voorwerpen (bijvoorbeeld gereedschap, ladders of steigers).
 • Controleer het deel en opvolgende delen op eventuele gebreken vóór montage.

*Dubbelrabat heeft een lengte van 300cm, Enkelrabat en Potdeksel hebben een lengte van 320 cm.

Gereedschap

De geveldelen kunnen eenvoudig met normaal houtbewerkingsgereedschap verwerkt worden. Gebruik voor zaagwerkzaamheden een fijne vertanding.

Let op de zaagrichting om kartelranden aan de zichtzijde te voorkomen

Dilatatie

De ruimte tussen de kopse kanten van de delen moet minimaal 8 mm zijn om knellen als gevolg van werking door temperatuurverschillen te voorkomen (dilatatie).

Bij Enkelrabat en Potdeksel met een overlap, moet de ruimte tussen 2 delen 5mm bedragen.

Verwerkingstemperatuur

Escade geveldelen mogen alleen verwerkt worden bij temperaturen tussen de +5 en <30˚C.

Regelwerk

 • Zorg voor een goed uitgelijnd, stabiel en duurzaam regelwerk (28x44mm). Ter hoogte van een doorkoppeling moet een bredere regel (28x95mm óf 2x 28x44mm tegen elkaar) aanwezig zijn om de delen met de verplichte dilatatieruimte van 8 mm te kunnen bevestigen.
 • Hart-op-hart afstand maximaal 300mm.
 • Een eenzijdig bekleedde wandconstructie (ook wel stokkenwand) waarbij de achterzijde niet gesloten is, is niet toegestaan in verband met de ventilatie-eisen (zie: Ventilatie).

Bevestiging

 • Gebruik alleen de All-Tight schroef 3.0x30mm. Spaanplaatschroeven of nieten zijn niet toegestaan.
 • Bevestig de All-Tight schroeven altijd Los-Vast ofwel de onderkant van de schroefkop ligt dan gelijk aan het oppervlak van de gevelbekleding.
 • De schroef mag nooit in het materiaal gedraaid worden, in verband met uitzetten en krimpen van het product.
 • De schroeven mogen alleen geschroefd worden in de daarvoor geschikte schroefgaten. 

Ventilatie

 • Zorg voor doorgaande opwaartse ventilatie en volledig onbelemmerde luchtdoorgang achter de delen. De ventilatieopening onder en boven dient minimaal 50cm2/m1 te zijn. Deze openingen moeten worden afgeschermd tegen ongedierte met het ventilatieprofiel.
 • Let op de onderste ventilatieopening, deze mag nooit belemmerd worden door bijvoorbeeld bestrating of begroeiing. Wanneer deze opening wel wordt afgeschermd kan dit leiden tot problemen met het materiaal.
 • Aan de bovenzijde (bijvoorbeeld bij een daktrim) moet een opening van minimaal 5mm tot  maximaal 10mm aanwezig zijn, zodat de doorgaande ventilatie niet gehinderd wordt.
 • De spouw (ruimte tussen de geveldelen en de achterconstructie) hoort minimaal 20mm diep zijn.
 • In geval van verticale montage is een dubbel regelwerk noodzakelijk voor een goede ventilatie.

Verjongen van het regelwerk en onderhoud

Verjongen van het regelwerk

 • Bij Escade geveldelen is het wenselijk het regelwerk te verjongen (zie afbeelding) op plaatsen waar een PVC basis-, ventilatie- of startprofielen worden toegepast. Door het verjongen ligt het profiel iets verzonken in het hout en gelijk met de regel en zullen de geveldelen mooi vlak blijven.

Onderhoud

 • Schoonmaken met water en een mild schoonmaakmiddel en een doek of zachte borstel.
 • Gebruik geen schurende middelen en/of hogedrukreiniger.
 • Plaats nooit onbeschermde ladders of steigers tegen de geveldelen, dit kan beschadiging veroorzaken.