Montage instructies boeiboorden

Escade kunstof gevelbekleding is makkelijk te monteren.
Bekijk de montage instructies die jij nodig hebt voor het perfecte resultaat.

Escade Boeiboord
Verwerkingsvoorschrift
Geldig binnen EU

Wij helpen je graag verder met het verwerken van onze boeiboorden voor een perfect resultaat. Lees onderstaande verwerkingsinstructies en tips om de boeiboorden goed te monteren. Ontdek in 7 eenvoudige stappen hoe je de boeiboorden aan jouw dakrand bevestigt. Lees hier alle tips en adviezen voor de juiste montage.

Tips en adviezen

Opslag

 • Sla Escade Boeiboorden verpakt in de originele verpakking, vlak, en met voldoende ondersteuning (om de 600mm, vrij van de grond en niet hoger dan 1 meter) op.
 • Vermijd altijd directe invloed van zon en regen tijdens opslag. Directe blootstelling resulteert in buigen en vervormen van de delen als gevolg van een verschil in hitte opname, door het ontbreken van ventilatie.
 • Bij openen verpakking over de gehele lengte opensnijden.
 • Controleer het materiaal altijd op eventuele gebreken, vóórdat het verwerkt wordt.

Gereedschap

 • Escade Boeiboorden kunnen eenvoudig met normaal houtbewerkingsgereedschap verwerkt worden. Gebruik een zaag met een fijne vertanding. Let op de zaagrichting om kartelranden aan de zichtzijde te voorkomen.

Dilatatie

 • De ruimte tussen de kopse kanten van de delen moet minimaal 8 mm zijn om knellen als gevolg van werking door temperatuurverschillen te voorkomen (dilatatie).

Regelwerk

 • Zorg voor een goed uitgelijnd, stabiel en duurzaam regelwerk (min. 28x44 mm). Ter hoogte van een doorkoppeling moet een bredere regel (28x95 mm óf 2 x 28x44 mm tegen elkaar gemonteerd) aanwezig zijn om de delen met de verplichte dilatatieruimte van minimaal 8 mm te kunnen bevestigen.
 • Hart-op-hart afstand maximaal 300 mm.
 • Het gebruik van ventilatie latten is niet toegestaan in verband met de ventilatie-eisen (zie: Ventilatie)

Bevestiging

 • Gebruik alleen All-Tight schroeven 3.0x30 mm. Spaanplaatschroeven of nieten zijn niet toegestaan.
 • Plaats deze schroeven bij voorkeur niet in het zicht maar bijvoorbeeld op de plek waar de daktrim ze afdekt.

Verwerkingstemperatuur

 • Escade Boeiboorden mogen alleen verwerkt worden bij temperaturen tussen de +10 en <30˚C

Ventilatie

 • Zorg voor doorgaande opwaartse ventilatie en volledig onbelemmerde luchtdoorgang achter de boeiboorden. De ventilatieopening onder en boven moet minimaal 50 cm2/m1 zijn.
 • Aan de bovenzijde (bijvoorbeeld bij een daktrim) hoort een opening aanwezig te zijn van minimaal 5mm tot maximaal 10mm, zodat de doorgaande ventilatie niet gehinderd wordt.
 • De spouw (ruimte tussen het boeiboord en de achterconstructie) hoort minimaal 20mm diep te zijn.

Onderhoud

 • Schoonmaken met water en een mild schoonmaakmiddel en een doek of zachte borstel.
 • Gebruik geen agressieve, schurende middelen en/of hogedrukreiniger.
 • laats nooit onbeschermde ladders of steigers tegen de geveldelen, dit kan beschadiging veroorzaken.

Montage instructies

Stap 1: Breng het startprofiel aan op het regelwerk.

Stap 2: Zagen

Zaag de boeiboorden op maat en monteer langere lengtes altijd met 2 personen om beschadigingen te voorkomen. Het boeiboord rust op het startprofiel en aan de bovenzijde, onder bijvoorbeeld de daktrim. Deze wordt bevestigd met een schroef of nagel.

Stap 3: Verwijder beschermfolie

Verwijder de eventueel aanwezige beschermfolie direct na montage en controleer op beschadigingen voordat u verder gaat.

Stap 4: Afwerkprofielen monteren

Monteer als laatste de afwerkprofielen zoals buitenhoeken. Deze kunnen op elke gewenste hoogte ingekort worden en vervolgens op de kortste kant van de overstek verlijmd worden.

Stap 5: Afwerking

Werk aan de bovenzijde het boeiboord af met een daktrim en let hierbij op dat de ventilatieopening van minimaal 5mm tot maximaal 10mm gehandhaafd blijft. Het is niet noodzakelijk om de kopse kanten af te werken echter het kan wenselijk zijn vanuit esthetisch oogpunt.

Montage tips

 • Gezien de lengte en flexibiliteit van het Escade Boeiboord wordt het aangeraden om de verwerking altijd met 2 personen uit te voeren en als nodig meerdere stempels als ondersteuning te gebruiken.
 • Let op met wind tijdens de montage.

Bij het niet naleven van de montagevoorschriften vervalt de garantie.