Montage instructies sponningsschroot

Escade kunstof gevelbekleding is makkelijk te monteren.
Bekijk de montage instructies die jij nodig hebt voor het perfecte resultaat.

Escade Sponningschroot 
Verwerkingsvoorschrift
Geldig binnen EU

 

De kunststof sponningschroten van Escade zijn eenvoudig te monteren en onderhoudsarm. Lees hier alle tips en adviezen voor de juiste montage. Wil je liever direct door naar de montage instructies, lees hier alle tips en adviezen voor de juiste montage.

Stap 1: Soort toepassing kiezen

Kies voor een horizontale of verticale toepassing. Bij een verticale toepassing is een dubbel regelwerk nodig

Stap 2: Folie en het juiste regelwerk aanbrengen

Indien van toepassing, breng eerst het folie en het juiste regelwerk aan met een maximale hart-op-hart 30cm.

Stap 3: Aanbrengen van ventilatie- en startprofiel

Breng eerst het ventilatie- en startprofiel waterpas aan op de juiste wijze (min. 20cm boven het maaiveld) op het regelwerk.

Stap 4: PVC basis plaatsen

Plaats eerst de PVC basis van de hulpprofielen (buitenhoek, eindprofiel, en/of koppelprofiel), houdt hierbij rekening met de verplichte dilatatieruimte.

Stap 6: Verwijder beschermfolie

Verwijder de eventueel aanwezige beschermfolie direct na montage en controleer op beschadigingen voordat u verder gaat.

Stap 7: Zichtprofielen monteren op de basisprofielen

Monteer als laatste de zichtprofielen op de basisprofielen d.m.v. een rubberen hamer (tip: plaats 3 lijmdotjes op het basisprofiel om het uitglijden door  temperatuurverschillen te voorkomen).

Bij het niet naleven van de montagevoorschriften vervalt de garantie.

Stap 5: Zagen

Zaag de delen op maat en monteer langere lengtes altijd met 2 personen om beschadigingen te voorkomen. Draag de delen op de zijkant om doorknikken te vermijden.

Tips en adviezen

Opslag

 • Sla Escade Sponningschroten verpakt in de originele verpakking, vlak, en met voldoende ondersteuning (om de 600mm, vrij van de grond en niet hoger dan 1m) op.
 • Vermijd altijd directe invloed van zon en regen tijdens opslag. Directe blootstelling resulteert in buigen en vervormen van de delen als gevolg van een verschil in hitte opname, door het ontbreken van ventilatie.
 • Snij bij openen over de gehele verpakking.
 • Als prefab gemonteerde wanden onder witte afdekzeilen opgeslagen of getransporteerd worden, moeten deze verticaal (rechtstaand) geplaatst en vervoerd worden.
 • Let er ook op dat de ruimte tussen de afdekzeilen en de wanden genoeg is om natuurlijke droging en ventilatie mogelijk te maken. Dit geldt ook als er in een werkplaats voorgezaagde delen worden opgeslagen, deze moeten altijd beschut onder een wit afdekzeil met natuurlijke ventilatiemogelijkheden beschermd worden.

Behandeling

 • Escade Sponningsschroten met folie worden geleverd op minimaal 300cm. De Escade Sponningschroten met overlap worden geleverd op minimaal 320cm. Een mogelijke overlengte bedraagt +/- 2.5cm, de paneeluiteinden dienen altijd na-gezaagd te worden in verband met het haaks op elkaar staan van onderdelen en eventuele oneffenheden.
 • Laat de Escade geveldelen en hulpprofielen nooit met de zichtzijde over elkaar schuiven.
 • Vermijd contact met oplosmiddelen.
 • Voorkom beschadiging door scherpe of zware voorwerpen (bijvoorbeeld gereedschap, ladders of steigers).
 • Wanneer de zichtzijde bij levering is voorzien van een beschermfolie, verwijder deze direct na montage en controleer het deel op eventuele gebreken vóór de volgende delen te monteren.

Gereedschap

 • Escade Sponningschroten kunnen eenvoudig met normaal houtbewerkingsgereedschap verwerkt worden. Gebruik een zaag met een fijne vertanding.
  Let op de zaagrichting om kartelranden aan de zichtzijde te voorkomen.

Dilatatie

 • De ruimte tussen de kopse kanten van de delen moet minimaal 8 mm zijn om knellen als gevolg van werking door temperatuurverschillen te voorkomen (dilatatie).
  Bij sponningschroten met een overlap, moet de ruimte tussen 2 delen 5mm zijn. 

Regelwerk

 • Zorg voor een goed uitgelijnd, stabiel en duurzaam regelwerk (min. 28x44mm). Ter hoogte van een doorkoppeling moet een bredere regel (28x95mm óf 2 x 28x44mm tegen elkaar gemonteerd) aanwezig zijn om de delen met de verplichte dilatatieruimte van minimaal 8mm te kunnen bevestigen.
 • Hart-op-hart afstand maximaal 300 mm.
 • Een eenzijdig bekleedde wandconstructie (ook wel stokkenwand) waarbij de achterzijde niet gesloten is, alsook het gebruik van ventilatie latten is niet toegestaan in verband met de ventilatie-eisen (zie: Ventilatie).

Bevestiging

 • Gebruik alleen All-Tight schroeven 3.0 x 30mm. Spaanplaatschroeven of nieten zijn niet toegestaan.
 • Bevestig deze schroeven altijd Los-Vast ofwel de onderkant van de schroefkop ligt dan gelijk aan het oppervlak van de sponningschroot.
 • De schroef mag nooit in het materiaal gedraaid worden, in verband met uitzetten en krimpen van het product.
 • De schroeven mogen alleen geschroefd worden in de daarvoor geschikte schroefgaten. (NOOT DTP: Tekening toevoegen)

Verwerkingstemperatuur en ventilatie

Verwerkingstemperatuur

 • Escade Sponingschroten mogen alleen verwerkt worden bij temperaturen tussen de +10 en <30˚C.

Ventilatie

 • Zorg voor doorgaande opwaartse ventilatie en volledig onbelemmerde luchtdoorgang achter de delen. De ventilatieopening onder en boven moet minimaal 50cm2/m1 zijn. Deze openingen moeten worden afgeschermd tegen ongedierte met het ventilatieprofiel.
 • Let op de onderste ventilatieopening, deze mag nooit belemmerd worden door bijvoorbeeld bestrating of begroeiing. Wanneer deze opening wel wordt afgeschermd kan dit leiden tot problemen met het materiaal.
 • Aan de bovenzijde (bijvoorbeeld bij een daktrim) moet een opening van minimaal 5mm tot maximaal 10mm aanwezig zijn, zodat de doorgaande ventilatie niet gehinderd wordt.
 • De spouw (ruimte tussen Escade Sponningschroten en de achterconstructie) dient minimaal 20mm diep zijn.
 • In geval van verticale montage is een dubbel regelwerk noodzakelijk voor een goede ventilatie.

Verjongen van het regelwerk

 • Bij Escade Sponningschroten is het wenselijk het regelwerk te verjongen op plaatsen waar een PVC basis-, ventilatie- of startprofielen worden toegepast. Door het verjongen ligt het profiel iets verzonken in het hout en gelijk met de regel en zal de sponningschroot mooi vlak blijven.

Onderhoud

 • Schoonmaken met water en een mild schoonmaakmiddel en een doek of zachte borstel.
 • Gebruik geen agressieve, schurende middelen en/of hogedrukreiniger.
 • Plaats nooit onbeschermde ladders of steigers tegen de geveldelen, dit kan beschadiging veroorzaken.